สหพันธ์ครูฯ-สมาคมครูฯแม่ลาว ร่วมทำบุญและอาลัยกับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช

– นายอำนวย จอมใจ นายกสมาคมครูฯ อ.แม่ลาว นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย นำสมาชิกฯ ร่วมวางหรีดและมอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช อายุ 83 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.2564 ผ่านมา เป็นคุณแม่ของนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย.2564 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนา และเวลา 13.00 น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถาน ประกอบพิธีฌาปนกิจ (สุภาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สมาคมครูฯเวียงป่าเป้า ร่วมทำบุญและอาลัยกับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า นำสมาชิกฯ ร่วมวางหรีดและมอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช อายุ 83 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.2564 ผ่านมา เป็นคุณแม่ของนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย.2564 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนา และเวลา 13.00 น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถาน ประกอบพิธีฌาปนกิจ (สุภาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านสิบสอง นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

– จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปิที่ 6 เดินทางไปเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ณ บ้านศิลปินเพื่อการเรียนรู้พานทอง แสนจันทร์ และสวนน้ำโอเอซิส พาร์ค เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมทำบุญและอาลัยกับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช

– นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จันทร์ดี จินะราช อายุ 83 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.2564 ผ่านมา เป็นคุณแม่ของนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย.2564 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.2564 เวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนา และเวลา 13.00 น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถาน ประกอบพิธีฌาปนกิจ (กุลนันทน์/ภาพ-ข่าว)

Read more