ปฐมนิเทศ 3 นิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับและปฐมนิเทศนายภาคภูมิ มณีวรรณ นางศรีนภา ศรีธนะ และนายสุพจน์ ศรีธนะ ข้าราชการครูจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่กำลังศึกษาหลักศุตรปริญญษโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ช่วงเช้าเป้นการปฐมนิเทศฯ ช่วงบ่ายเป็นการฝึกประสบการณ์ในกลุ่มอำนวยการ และจะฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1-2 , 5-9 , 16 เม.ย.2564 นี้ ณ กลุ่มต่างๆ ใน สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 นำสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมถวายเครื่องสักการะบูาพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตฯ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนเมษายนนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล (อาจินต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

– นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.วิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ นายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ นำคณะกรรมการผู้แทนชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย (เสกสรร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.-นิสิตป.โทนำเสนอผลงาน-ประชุมแผนฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ สพป เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้ารับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564 ประจำวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อด้วย การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ม.พะเยา-วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก และการประชุมการบริหารงานงบประมาณของกลุ่มนโยบายและแผน ตามลำดับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more