ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง รองผอ.สพท.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางกุลนันท์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more