ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 2)

Read more

ทีมที่ปรึกษา Coaching Team โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา Coaching Team การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more