รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

– รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท

Read more

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 09.30-16.30 น.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำรองผอ.สำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จาก สพฐ. วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งแม่บ้าน

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ กำลังสัมภาษณ์ผู้มาสมัครตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 6 คน (ตามระเบียบพัสดุ) ลำดับที่ 1 สละสิทธิ์ เหลือ 5 คน และจะประกาศผลผลผู้สอบได้ 1 คน เร็วๆ นี้ ณ ห้องรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

Read more

ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ได้รับความเสียหายจากพายุฤดู

– เรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 04.20 น.ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนทำให้ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 205/26 และบ้านพักครูหญิง ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 203/2527 ของโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับความเสียหา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายเกียรติพงษ์ ติตะยา ครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

Read more

สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 เม.ย.2563 นี้

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต้องการรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้านของสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ตามระเบียบพัสดุ) รับสมัครถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 นี้ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0992920876

Read more