ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศธ. ติดตามศูนย์ฯ ป้องกันไวรัส (COVID-19)

– นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายยุททธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาเชียงราย เดินทางมาตรวจราชการ ความคืบหน้าศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ครู-จนท.นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ 27 มี.ค.-8 เม.ย.2563 นี้

5 รายนี้ ได้เข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2 และฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มต่างๆ ตามตารางที่ได้แจ้งไว้ให้ทุกกลุ่มได้รับทราบ โดยจะลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติการเป็นประจำที่ห้องลูกเสือ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.เชียงราย เขต 2 สำหรับตารางการเข้าฝึกประสบการณ์

Read more