ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ คัดกรองป้องกัน (COVID-19) หน้าประตูเข้า-ออก

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.คง563 เป็นต้นไป แจ้งผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขณะนี้คณะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจฯ (ฉก.ครน.ชร.2) ได้กำหนดจุดคัดกรอง วัดไข้ ทั้งบุคลากร ครู นักเรียน พ่อค้า-แม่ค้า ผู้มาติดต่อราชการ ในเวลาราชการ และให้เข้าออกทางเดียว คือ ประตูทางออก พร้อมทั้งจะปิดประตูทางเข้า(เดิม) ชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน 24 มีนาคม 2563 และขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีคำสั้งเปลี้ยนแปลง (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว) โทร.ลัดดาวรรณ 08-15685890 โทร.วิเชียร 08-39445776 โทร.สิริกุล 08-61791715

Read more

ผังรายงานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ของศูนย์เฉพาะกิจฯ

ผังรายงานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล ผอ.เขตทั่วประเทศ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more