สพฐ. ประชุมทางไกล Video Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

– มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
– การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
– การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา
– เลื่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. จากวันที่ 25 มี.ค. 63 มาเป็นวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น.
– ให้สำนักที่มีงานบริการบุคคลภายนอกนำเสนอแผนการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
– ให้ทุกสำนักนำเสนอแผนการสลับคนทำงาน

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 14 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

Read more

สพฐ.ประชุมทางไกล Video Conference 24 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น.

เชิญประชุมทางไกล Video Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more