โรงพยาบาลเชียงรายฯ ขอความร่วมมือ ผู้ป่วย 1 คน ญาติเยี่ยมได้ 1 คน

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกท่าน และเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านวิธีการใช้โทรศัพท์ Video Call หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล ทั้งนี้หากมาที่โรงพยาบาล จำกัดการเข้าเยี่ยม 1 ผู้ป่วยต่อญาติ 1 คน

Read more

วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพแม่ไทยวัน เชียงพรหม

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมวางหรีดมอบเงินสวัสดิการ และเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพแม่อุ้ยไทยวัน เชียงพรหม อายุ 78 ปี เป็นคุณแม่ของนายเปลี่ยน เชียงพรหม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคืนสุดท้าย ก่อนจะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 นี้ เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย (ธิษณามตี/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแม่พริก-ศรีถ้อย เขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 8 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอพาน รับการประเมินจำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านกล้วย อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 20 มี.ค.2563 (สุกัญญา/รายงาน)

Read more

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.2563 ณ พุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปีเมืองชร.

– คณะกรรมการชุดที่ 5 จะเป็นผู้แทน สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 นี้ การแต่งกายชุดสุภาพเสื้อโทนสีขาว ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปีเมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว รถตู้เคลื่อนออกจาก สพป.เชียงราย เขต 2 เวลา 08.30 น. (ภาพจาก ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย)

Read more

เชียงรายปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน 21 มี.ค.-3 เม.ย.2563

เชียงรายประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

Read more