ร่วมอาลัยแม่อุ้ยไทยวัน เชียงพรหม

ร่วมอาลัยแม่อุ้ยไทยวัน เชียงพรหม
– นางพรมเมือง เทวตา นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางศิริพร เผ่าคำ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนายเปลี่ยน เชียงพรหม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่สูญเสียคุณแม่ไทยวัน เชียงพรหม ด้วยวัย 78 ปี เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา
และในค่ำคืนนี้ 20 มี.ค.2563 เวลา 19.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 จะนำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
ก่อนจะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 นี้ เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

Read more

สัมมนาจนท.การเงินของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางชไมพร คงกุลชัยวัตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นายอาทิตย์ ปวงมาทา นิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียงราย และหน่วยงานทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด (ประยูร/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมีนายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ร่วมต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)ุ

Read more

ประกาศผล RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

ประกาศผลการประเมินความสามารถการอ่าน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่)

Read more