ช่วยเหลือธุรการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมบ้านไฟไหม้

– นายถวิล สุริยะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหาร อำเภอแป่าแดด พร้อมกรรมการสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือ คุณภัชนก ประทุมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนป่าแดดวิทยคม จำนวน 17,090 บาท กรณีไฟไหมบ้านพัก เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ยินดีกับ 5 นักเรียน สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้

1. ด.ช.รัฐศาสตร์ แสนคำ 2. ด.ญ.วิศราวัลย์ จอมสว่าง ที่สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเชียงราย ได้ได้

3. ด.ช.ณัฐกิตต์ ศรีบุญเรือง 4. ด.ญ.กมลรัตน์ พรมสวัสดิ์ 5. ด.ช.ปวริศร ศรีเลิศ ที่สอบเข้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้

Read more

ต้อนรับ 2 ข้าราชการครูเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใหม่แล้ว

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานต้อนรับคณะนายธวัชชัย เรวรรณ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน อ.เชียงแสน นำคณะครูมาส่งนายเสกสรรค์ สิธิวัน ข้าราชการครู มารายงานตัวเป็นศึกษานิเทศก์ ใหม่

และต้อนรับนายเจษฎา แซ่หาง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ที่นำคณะครูมาส่งนายรัชชานนท์ วันเพ็ญ ข้าราชการครู มารายงานตัวเป็นศึกษานิเทศก์ ใหม่ โดยมีผอ.กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget โดยมี น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.พาน จ.เชียงราย

Read more