มอบเงินกองทุนช่วยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงไฟไหม้บ้าน

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนชาย ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร บุคลากร พร้อมรับทราบความคืบหน้าการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ที่โดนพายุพัดเสียหายวันก่อน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะโอ วางแผนรับมือกับ Covid-19

– คณะกรรมการของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อวางแผน
รับมือกับ Covid-19 และเตรียมแผนงานปีการศึกษา 2563
และงานอื่นๆ (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมี น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีนายบุญเพ็ง แปงกริกา ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์ฯ ร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 17 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ภัฌฎาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more