โรงเรียน-ทต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

นักเรียน ครู โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ…

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนบ้านแสนเจริญ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง โรงเรียนบ้านห้วยกล้า โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 18 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

Read more

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มี.ค.2563 จ.สุโขทัย

1. นายสัญญา ทะกัน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

2. นายสวง กองจักร ผอ.โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รางวัลเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

Read more

เชิญชวนต้อนรับ 2 ศึกษานิเทศก์ใหม่

– วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น ขอเชิญชวนบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมต้อนรับนายรัชชานนท์ วันเพ็ญ และนายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา-ข่าว)

Read more

แม่อุ้ยไทยวัน เชียงพรหม เสียชีวิตแล้ว!

– ด้วยแม่อุ้ยไทยวัน เชียงพรหม อายุ 78 ปี ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อบ่ายวันพุธที่ 18 มี.ค.2563 เป็นคุณแม่ของนายเปลี่ยน เชียงพรหม ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าหัด อ.พาน จ.เชียงราย จะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 นี้

ในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะร่วมวางหรีดวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 นี้ เวลา 13.00 น. และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.2563 นี้ เวลา 19.00 น.

Read more

ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหา (COVID-19)

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา (COVID-19) ในส่วนภาคการศึกษา ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

นโยบาย สพฐ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดนโยบาย สพฐ. ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางช่องทางนี้ เมื่อคลิกเข้าไปด้านในเพจ (ประสพสุข-ข่าว)

Read more