เว็บบอร์ด สพป.เชียงราย เขต 2หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนบ้านร้องบง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก วิชาเอกปฐมวัย/วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2563