เว็บบอร์ด สพป.เชียงราย เขต 2หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนศึกษานิเทศก์เข้าตรวจเยี่่ยมให้กำลังใจ

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ให้การต้อนรับท่าน ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์สพป.ชร.2 ที่ได้ออกนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อระบาดไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)   อำนวย / ภาพ-ข่าว
ภาพหลัก(ศน.วรลักษณ์เข้าตรวจเยี่ยม)  https://photos.app.goo.gl/FSqvurPkdKhNpSD37
ภาพเสริม (การจัดกิจกรรมการเรียนทางไกล https://photos.app.goo.gl/Fa7xJYXanq1rhNue6

 

Your Answer

15 + 16 =