เว็บบอร์ด สพป.เชียงราย เขต 2หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Yr6MQNEF7tBxaJWb52wR_Wy_d1eQ2hYQ?fbclid=IwAR0KhZhbwKkF_niS1eX3YMeaPAZTcVIpD8cU2YJTPPAdbEfppq9jRiM2GPw