หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.สพท.-รองผอ.สพท.-ศธจ.-รองศธจ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.-รองผอ.สพท.-ศธจ.-รองศธจ.

Read more

นโยบาย สพฐ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดนโยบาย สพฐ. ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางช่องทางนี้ เมื่อคลิกเข้าไปด้านในเพจ (ประสพสุข-ข่าว)

Read more