ช่องสถานีออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล-ดาวเทียม อนุบาล 1-ม.6

ช่องสถานีออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล-ดาวเทียม เพื่อการศึกษา ชั้นอนุบาล 1-ม.6 ออกอากาศพร้อมกันวันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

Read more

รับย้าย-เปลี่ยน-โอน นักวิเคราะห์ฯ-นักวิชาการคอมฯ-นักวิชาการ ตสน.

รับย้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ อ 31 กลุ่มนโยบายและแผน
รับย้าย เปลี่ยน โอน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 36 กลุ่มนโยบายและแผน
รับย้าย เปลี่ยน โอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 48 หน่วยตรวจสอบภายใน
รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 49 หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 20-28 พ.ค.2563 นี้

Read more

สพฐ. เตรียมสำรวจความต้องการกล่อง DLTV-โทรทัศน์ ส่งวันที่ 13 พ.ค.นี้

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกรอกรายละเอียด สำรวจความต้องการให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจตามลิงค์ ระดับโรงเรียน ตามความต้องการของนักเรียน เกี่ยวกับความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ที่บ้าน เพื่อใช้ในการเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิตอล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1. ส่งลิงค์ข้อมูลให้ สพฐ. และส่งลิงค์ข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษา (รอเขตพื้นที่กำลังออกแบบสำรวจ) 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการสำรวจตามแบบสำรวจ Link ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตรอส่งแบบสำรวจ วันที่ 13 พ.ค.2563) 3. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นี้ เวลา 12.00 น.

Read more

แถลงการณ์ รมว.ศธ. กรณีทำการสอนที่โรงเรียนไม่ได้ในวันที่ 1 ก.ค.2563

สวัสดีครับ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนครับ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 1 วันนี้ผมมาอัปเดตความก้าวหน้าในการเตรียมตัวเพื่อให้การเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานเราครับ

Read more

กสทช. อนุมัติให้ ศธ. ทำ 17 ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

– นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่อง แบ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 ช่อง เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1 ช่อง และเป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 1 ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD)

Read more

รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

– รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท

Read more