ยกเลิกการทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ยกเลิกการทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 38 ค.(2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. https://qrgo.page.link/UzDXu

Read more

ศธ.ประกาศผลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

Read more

ประกาศรายชื้อผู้ได้รับคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

ประกาศรายชื้อผู้ได้รับคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

Read more

ได้พนักงานขับรถยนต์คนใหม่แล้ว!

– นายมงคล ปงรังษี(ตู่) อายุ 29 ปี กำลังศึกษาวิชาเอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ขับรถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

Read more