พนักงานจ้างเหมาบริการ รายงานตัวทำสัญญาจ้างแล้ว

– น.ส.ภุมริน สิทธิแก้ว (มิ้น) อายุ 32 ปี เอกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ภูมิลำเนา หมู่ 7 บ้านแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย งานที่ถนัด Microsoft office Photoshop Premier Pro และงานสารบรรณส่งหนังสือต่างๆ ผ่านการทำงานเลขานุการคณบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการทำงานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ประสานงานกิจกรรมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มารายงานตัวทำสัญญาจ้างแล้ววันนี้ พร้อมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read more

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนใหม่

– น.ส.ศิริลักษณ์ มีทางดี(กวาง) ภูมิลำเนาบ้านหนองตุ้ม อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 27 ก.พ.2563 เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 และย้ายมาดำลงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2566 นี้ เป็นต้นไป

Read more

ประกาศ รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

ประกาศผลการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศผลการสรรหาข้าร

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข

Read more