ได้พนักงานขับรถยนต์คนใหม่แล้ว!

– นายมงคล ปงรังษี(ตู่) อายุ 29 ปี กำลังศึกษาวิชาเอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ขับรถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more