ประกาศกระทรวง ศธ. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Read more

ศูนย์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย เชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และทางศูนย์ฯจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของศูนย์คุณธรรม โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 นี้

Read more

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

Read more

รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 24-30 มี.ค.2564 นี้

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 รับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 23 มษายน 2564 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
https://qrgo.page.link/HzHQu

Read more

การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว

การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว เรียน ผอ.รร. ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์เด็ก ประเภท เด็กกำพร้า อนาถา เด็กพิการ เด็กที่มีบิดามารดาจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายจิตใจ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เด็กเกิดนอกสมรส เด็กต้องมีเลข 13 หลัก เงินสงเคราะห์ที่จะได้รับ 1,000-3,000 บาท (แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณา) ส่งคำร้องไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา ได้ภายในวันที่ 9 ก.พ.2564 หากมีนักเรียนในโรงเรียนประสบปัญหาดังกล่าว ให้คุณครูรวบรวมเอกสารจัดส่งตามกำหนดด้วยนะคะ หนังสือแจ้งไปทาง smart area แล้ว

Read more

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการคนใหม่

– น.ส.ธัญญะสุภางค์ พศุตม์วสุธร(ยาหยี) ภูมิลำเนา อ.เชียงคำ จ.พะเยา บรรจุเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2559 สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564 เป็นต้นไปแล้ว

Read more

สพฐ.มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน โครงงานคุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

สพฐ. มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน ที่รายงานผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสกสรรค์/ภาพ-ข่าว)

Read more