มติ ก.ค.ศ.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.-รองเขตพื้นที่ฯ กว่า 300 ราย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

Read more

ประกาศผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจ่ายเงินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน 2,000 บาท

รายงานการจ่ายเงินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 (2564)

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี 2564 / ข้าราชการ 89 คน / ลูกจ้างประจำ 5 คน / รวมทั้งหมด 94 คน / ผู้บริหารในสำนักงานเขตฯ 2 คน / ผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน / รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน / อ.ป่าแดด ครูผู้สอน 6 คน / อ.พาน ครูผู้สอน 38 คน ลูกจ้าง 1 คน รวม 39 คน / อ.แม่ลาว ผู้บริหารสำนักงานเขต 2 คน ครูผู้สอน 7 คน รวม 9 คน / อ.แม่สรวย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครูผู้สอน 11 คน ลูกจ้าง 4 คน รวม 22 คน / อ.เวียงป่าเป้า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 16 คน รวม 18 คน / ลูกจ้างประจำทั้งหมด 5 คน

Read more

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จ.น่าน

สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Read more

แนวปฏิบัติการประเมินฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในสถานการณ์การโควิด 19

แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more