รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 

Read more

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วันที่ 3-10 ก.ค.2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

รับโอน พนง.ส่วนท้องถิ่น-ขรก.อื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 22-26 มิ.ย.2563 นี้

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) อ 48 ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย.2563 นี้ (ในวันและเวลาราชการ)

Read more

ยืนยันค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.62 – พ.ค.63

รายงานยืนยันข้อมูลค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Read more

รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนทั่วไป รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

Read more

ข้อกำหนด การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

ข้อกำหนด การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

Read more

รับโอนนักวิเคราะห์ฯ-นักทรัพยาการบุคคล 15-19 มิ.ย.2563 นี้

รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 15-19 มิ.ย.2563 นี้ (ในวันและเวลาราชการ)

Read more