บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนร่วมงาน

– บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมบริจาคโลหิต และร่วมให้กำลังใจกับคุณบริมาส ฟองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตัว เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564  เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ศิริพร/ภาพ-ข่าว)

Read more

พัฒนาศักยภาพครู จนท.สาธารณสุข เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในระดับขยายโอกาส และมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผอ.สถานศึกษาหลายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทอแสง 1 โรงแรมคงการ์เด้น รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more