เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมข้อมูล

เรียน ผอ.สถานศึกษาในสังกัด เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

Read more

(ญา) วัฒนา วรรณา กับตำแหน่งแม่บ้านใหม่

– นางวัฒนา วรรณา (ญา) ถวายหัวหมูแก่ศาลพระภูมิเจ้าที่ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา หลังจากผ่านการคัดเลือกตามระเบียบพัสดุ เข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว โทร.063900642 (ดวงใจ/ภาพ-ข่าว)

Read more