คัดเลือกนักเรียน-สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมไหมทอง โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประกวด Best Practice นักเรียนพิการดีเด่น ได้ 1 ทอง 2 เงิน

– นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นำทีมศึกษานิเทศก์และครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการดีเด่น เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ผลการคัดเลือก นายคณิต อุทเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด ได้ 1 เหรียญทอง ครูศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อค) อ.แม่สรวย ได้ 1 เหรียญเงิน และครูวริญภัชร์ ฟูวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย ได้ 1 เหรียญเงิน ด้านสื่อนวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะครู โรงเรียนในโครงการ 7 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมการบูรณาการการเรียนรู้นวัตกรรมสู่การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมจัดทัพนักกีฬาสีสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมเตรียจัดนักกีฬา สพม.36 สีแสด เขต 1 สีน้ำเงิน เขต 2 สีเขียว เขต 3 สีส้ม  เขต 4 สีฟ้า
ศธจ.เชียงราย สีม่วง เตรียมจัดขบวนพาเหรด ทีมเต้นแอโรบิก ประกวดร้องเพลง ในการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เกมส์ แข่งขันวันที่ 27 พ.ย.2563 ณ สนาม…..

Read more

ประเมินนักเรียน 2 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน

– ดร.ณัฎฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย และโรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมืองเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินนักเรียน 2 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน

– ดร.ณัฎฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการการดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พบสมาชิก

– น.ส.พรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับสมาชิก กบข. โดยมีนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมรับฟัง มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินฯ รับฟังการอบรมให้ความรู้ การนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ My GPF https://qrgo.page.link/ZtnAU ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more