ยอดผู้มาสมัครพนักงานราชการ 5 วิชาเอกรวมล่าสุด 582 คน

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา 5 วิชาเอก 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 ก.ค.2563 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สพป.เชียงราย เขต 2 โทร.0993710873

Read more

ประชุมรับทราบมาตรการการอนุญาตนักเรียนต่างด้าว

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบมาตรการ การอนุญาตให้นักเรียนต่างด้าวเข้ามาเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคล 5 เขตเชียงราย 2 เขตพะเยา

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานทั้ง 5 เขต สพม.36+สพป.ชร. 1-4 ในวังหวัดเชียงราย และนาประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธาน 2 เขตพื้นที่ใน จ.พะเยา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) รวม 7 เขต โดยมี น.ส.พัชรี รูปวิเชตร และนางสุพัตรา สุภามณี นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 เวลา 9.00 น.และประชุมแบบแยกจังหวัด เวลา 11.00 น. (ทีมข่าวปชส.เขตพื้นที่ฯ)

Read more

กลั่นกรอง-ตรวจสอบข้อมูล ก่อนรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรกมารกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมรับทราบมาตรการการอนุญาตนักเรียนต่างด้าว

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบมาตรการ การอนุญาตให้นักเรียนต่างด้าวเข้ามาเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

6 พนักงานราชการรายงานตัวเลือกโรงเรียนแล้ว

– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 วิชาเอก 6 อัตรา จากการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน 3 ราย และคัดเลือกใหม่ 3 ราย เข้ารายงานตัวที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เรียบร้อยแล้ววันนี้

Read more