ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

– นายจตุรงค์ เทสมุทร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ องแม่สรวย จ.เชียงราย นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และนางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มาประเมินเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรลักษณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สรุปผลดำเนินงานฯ ฟัง-พูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

– นายวิชา สมบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารฟังและพูดภาษาไทย สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.2563 ณ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

– นายจตุรงค์ เทสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่16 ก.ย.2563 ณ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรลักษณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ Team For Education

– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรา เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เข้าร่วมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Team For Education ของศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เมื่อวันนี้ 11 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

– นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย นางปรานอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น อ.เวียงป่าเป้า และนางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้มาประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ุ2563 (วรลัษณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more