นิติกรสพม.น่าน ศึกษาดูงาน นิติกรสพป.เชียงราย เขต 2

– นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมต้อนรับ สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสนฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 (สุภาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจสอบระบบ DLTV โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย

ทีมงานจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมตรวจสอบระบบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านปางอ้อย (ศูนย์ฯแม่พริกศรีถ้อย) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมใช้การจัดการสอนไม่ได้บางชั้น โดยมีนายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ น้อยหมอ ศึกษานิเทศก์ นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน น.ส.เบญญา กำลังหาญ จนท.ธุรการ นายวิวัฒน์ ทิพเนตร ลูกจ้างประจำ และนายมงคล ปงรังษี พนักงานขับรถ ร่วมตรวจสอบแก้ไขให้ความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ จานรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และโทรทัศน์ เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 10 ม.ค.2566 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more