ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วิธีการสมัครเข้าร่วม

Read more

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ปะเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ปะเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-20 ก.ค.2565 นี้

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ”

Read more

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับสมาชิกในกรณีพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด (กอง 1)เปิดรับสมาชิกในกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามเพิ่มเติม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 053-703438

Read more

หนุนรัฐสภาผ่านร่าง พ.ร.บ. แก้คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 คืนอำนาจบริหารบุคคลให้เขตพื้นที่

ชาว สพป.เชียงราย เขต 2 หนุนรัฐสภาผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 คืนอำนาจการบริหารบุคคล ให้เขตพื้นที่การศึกษา

Read more