ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

ตอบแบบสอบถามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ลุ้น

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ลุ้นรับรางวัล มูลค่า 500 บาท 60 รางวัล ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้

Read more