สมาชิกสหกรณ์ฯตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไตรมาส 2

ขอความร่วมมือสมาชิก ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายไตรมาสที่ 2

Read more

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้โครงการ ชพค.และโครงการอื่น ๆ

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้ โครงการ ชพค. และโครงการอื่น ๆ

Read more

‘ชวน’ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

‘ชวน’ ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ..

ประชาสัมพันธ์การส่งข

Read more

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ค.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด โดยขณะนี้สหกรณ์ฯ กำลังปรับเปลี่ยนการรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตร 500-2,500 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ออมทรัพย์เปี่ยมสุข 1,000-2,500 บาท และออมทรัพย์เกษียณสุข การสร้างพระเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับสมาชิกฯ พระสิงห์หนึ่ง หน้าตักห้านิ้ว บูชาองค์ละ 1,200 บาท สร้างเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2564 นี้ สำหรับโครงการสหกรณ์พบสมาชิกฯ จะเริ่มออกพบสมาชิกฯ ตั้งแต่ 15 ก.ค.-15 ก.ย.2564 ภายใต้มาตรการโควิด-19 ที่ ศบค.กำหนด และอาจจะมีโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือกร้อนจากการระบาดโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กู้โควิด) ขยายวงเงินมากขึ้นในอนาคตต่อไป สุดท้ายคณะทำงานได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ดร.อนวัช อุ่นกอง วันที่ 11 ก.ค.2564 นี้ด้วย

Read more

ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019

ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019

Read more

ประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และนายอุดม บุญทา รองเลขาธิการสหพันธ์ฯ เป็นตัวแทนองค์กรครูเชียงราย เข้าร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more