ร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ จ.พะเยา

– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสมาพันครูเชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายนำกรรมการร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

แจ้งปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาและคุณครูสามารถดำเนินการผ่านระบบ

แจ้งปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาและคุณครูสามารถดำเนินการผ่านระบบ cct.thaieduforall.org ได้แล้ว

Read more

องค์กรครูเรียกร้องให้ รมว.ศธ.ลาออกจากประธานฯคุรุสภา

– วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น ดร.วีรบูร เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาค ได้แก่ สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์ครูภาคใต้ ชมรมครูภาคกลาง และสมาคมผู้บริหารมัธยมการศึกษาแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือ แถลงการณ์เรียกร้องให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการคุรุสภา ต่อ ส.ส.ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน และร่วมกันแถลงข่าว ณ รัฐสภา (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

กำหนดการสัมมนาร่วมกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร์

กำหนดการสัมมนาร่วมกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร์ วันเสาร์ที่ 15 ส.ค.2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more

การสัมมนากับกรรมธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร 14-15 ส.ค.2563 นี้

การสัมมนากับกรรมธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สคท.) วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more

วิดีโอแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ Versant by Pearson

วิดีโอแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ Versant by Pearson สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.เขต /รองผอ.เขต /ศึกษานิเทศก์)

Read more