“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

Read more

“รมว.ศธ.พบเพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบเพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Read more

เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สินเชื่อโควิดรอบ 3

เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สัญญาครบจบแน่นอน สินเชื่อโควิดรอบ 3 วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เริ่มส่งคำขอ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น หมายเหตุ : การกู้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 3 เท่านั้น สอบถามหลักเกณฑ์การกู้เพิ่มเติมโทร 053702555 , 053702999 หรือส่งข้อความ ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และคณะกรรมการ ชุดที่ 61

Read more

ครม.ไฟเขียวปรับคำสั่งคสช.ที่19/2560แยกบริหารบุคคลออกจาก ก.ศ.จ.

ครม.ไฟเขียวปรับคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 แยกบริหารบุคคลออกจาก ก.ศ.จ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.จังหวัด ดูแลแต่งตั้งโยกย้าย

Read more

สมาชิกสหกรณ์ฯตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไตรมาส 2

ขอความร่วมมือสมาชิก ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายไตรมาสที่ 2

Read more

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้โครงการ ชพค.และโครงการอื่น ๆ

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้ โครงการ ชพค. และโครงการอื่น ๆ

Read more

‘ชวน’ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

‘ชวน’ ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

Read more