ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

Read more

สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ปี 2565 วันที12 พ.ย.256เวลา 09.00-15.00น.ณ หน่วยลงคะแนนที่สังกัด

สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ปี 2565 วันที12 พ.ย.256เวลา 09.00-15.00น.ณ หน่วยลงคะแนนที่สังกัด และแบบสำรวจการไปประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน(สุโขทัย-กำแพงเพชร) วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 กดลิงค์เพื่อตอบแบบสำรวจ

Read more