ประชุมคณะกรรมการฯ คิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลฯ

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการในการคิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เบญญา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน-โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

– วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางใกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้นฐาน

Read more

เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายอวยพรปีใหม่ 2564

– พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 “พูดอย่าให้เป็นพิษ คิดอย่าให้เป็นกรรม ทำอย่าให้เป็นภัย” กับนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้องสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (คุณปอนด์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการ-ลูกจ้างในสำกงานเขตฯ ร่วมถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่พระครูสุวัฒนธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

กศจ.ชร. ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

– นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทั้งจังหวัดเชียงรายร่วมประชุม และมีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย เมื่อวันอังคารที่ 5 ม.ค.2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ทีมข่าวปชส./ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักานเขต ผุ้อำนวยการกลุ่ม ในการประชุมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.2564 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more