ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 โดยอนุมัติให้สำรวจหนังสือราชการที่ครบอายุการจัดเก็บใน ปี พ.ศ.2562 โดยขอความร่วมมือกลุ่มงานทุกกลุ่มสำรวจ และจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายแบบที่ 25 แล้วส่งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 20 ก.พ.2563 นี้

Read more

ตรวจเยี่ยมบ้าน นร. ทดลองระบบการเรียนการสอนทางไกลวันแรก

– วันจันทร์ที่ 18 พ.ค.2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางโทรทัศน์เพื่อการศึกาาผ่านดาวเทียม และถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฟรีทีวี พร้อมกับคณะศึกษานิเทศน์ออกเยี่ยม 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า ดูการส่งอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่บ้านนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังมีโทรทัศน์บางเครื่องที่บ้านนักเรียนยังรับชมระบบ DLTV บางครอบครัวยังรับชมไม่ได้ ซึ้งจะหาวิธีการแก้ไขต่อไป (ทีมข่าว สพป.เชียงราย เขต 2)

Read more

ร่วมอาลัยรองศึกษาธิการภาค 15

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะรองผอ.สพปงเชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายนพรัตน์ อู่ทอง อายุ 60 ปี รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ที่เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทำพิธีฌาปนกิจศพวันเสาร์ที่ 16 พ.ค.2563 นี้ ประชุมเพลิงเวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Read more

อบรมทางไกลครู-ผู้บริหารสถานศึกษา 

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ร่วมอบรมทางไกลพร้อมกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในการอบบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่านการสื่อสารทางเดียว และช่วงบ่าย ถาม-ตอบปัญหาได้ที่กลุ่ม Cluster16 หมายเลขโทรศัพท์ 026288975 

Read more

ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ธิษณามตี/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมวางหรีดเคารพศพแม่แสง วงศ์เรียน ฌาปนกิจศพแล้ววันนี้

– นายจรัญ แจ้งมณี ดร.ณัฎฐกันย์ ใจกันทา นาย พิสิฐ ไชยชนะ ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารฯ อ.แม่สรวย คณะผู้บริหารโรงเรียน อ.แม่สรวย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต ร่วมวางดอกไม้จันทน์ประชุมเพลิงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ (ปฐมทัศน์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มพัฒน์-ไอซีที-กฎหมายฯ-ตสน.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ธิษณามตี/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 09.30-16.30 น.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำรองผอ.สำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จาก สพฐ. วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งแม่บ้าน

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ กำลังสัมภาษณ์ผู้มาสมัครตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 6 คน (ตามระเบียบพัสดุ) ลำดับที่ 1 สละสิทธิ์ เหลือ 5 คน และจะประกาศผลผลผู้สอบได้ 1 คน เร็วๆ นี้ ณ ห้องรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

Read more

ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more