ผอ.เขต เปิดอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหวหลังใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญอาคารเรียน พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 5,646,000 บาท โดยเริ่มการก่สร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ระหว่างการก่อสร้างทางโรงเรียนได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการส่งมอบงานทุกงวดเป็นไปตามระเบียบราชการทุกประการ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เปิดใช้อาคารเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอาคารเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียน คนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการ ทำกิจกรรมต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันเตรียมงานอาคารเรียน จึงขอขอบคุณคณะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

ประชุมทางไกล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชื้แจงแนวทางการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) MOE SAFETY CENTER ด้วยระบบ ZOOM ทางไกล ให้กับ 142 โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล การติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการ eMENSCR

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมทางไกล รับทราบปฏิทินการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more

อบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต จัดโดยสำนักงานพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. มี 6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนเวียงหมอกวิทยา จ.ลำปาง อบรมระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.2565 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

ร่วมอาลัยศพนักเรียนโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางนภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ พื้นที่อำเภอป่าแดด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้ร่วมวางหรีดศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ญ.ณัฏฑิกา ฝั้นแปง ที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ดอยล้าน(ห้วยน้ำกืน) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 และ นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหาร ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวณชายแดน ในอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยล้าน เป็นโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนบ้านดอยช้าง และ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) เป็นโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้กำลังใจเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและได้ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 เพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา 2564 และการเน้นย้ำด้านการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนและหนังสือห้องสมุุด (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจสอบข้อมูลพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 16 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารจาก สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1-4 และจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

แสดงวิสัยทัศน์ คัดเลือกผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบการพิจารณา ของนางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 42) ในการนำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพี่อขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ 38) สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สพฐ.ชี้แจงแนวทาง มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำ น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางพิมพ์รดา ธิป้อ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล video conference เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 1 อาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ครูหนึ่งร่ำไห้ อำลาเขต2แล้ว

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางพิมพ์รดา ธิป้อ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจ้ดการศึกษา พร้อมสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมส่งตัวครูหนึ่ง นางสาวธัญยธรณ์ กิตติพจนพัฒน์ พนักงานพิมพ์ดี สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารายงานตัวเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง เมื่อวันอังคารที่ 4 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านโป่งมอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more