เปิด (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 18 โรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 19 โรงเรียน และนวัตกรรมด้านการบริหารระดับดีเยี่ยมร่วมเสวนาบนเวที จำนวน 3 โรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน โดยท่านประธานและคณะผู้บริหารให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศึกษาดูงาน ITA สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะ โดยมี ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ชร.2 ทั้ง 5 อำเภอ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษาดูงานการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รองฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุม สพป เพชรบูรณ์ เขต 2 ในการนี้มีคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย จัดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.2563 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง.ผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) โรงเรียนบ้านป่าแงะ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนปางมะกาดวิทยา เมื่อวันที่ 16 ก.ย 2563 (ดวงแก้ว/ภาพ-ข่าว)

Read more

ปลุกพลังเด็กไทย KID + หยุดการ Bully ในโรงเรียน

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ค่ายปลุกพลังเด็กไทย KID + หยุดการ Bully ในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม มีนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย เข้าร่วมจำนวน 80 คนโดยมีนักจิตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 และ เขต 2 และนักจิตวิทยา โรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย ร่วมเป็นวิทยากร จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

รับนิสิตป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 7 คน ที่มาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 14-22 ก.ย.2563 (วันและเวลาราชการ) ณ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 ครูในพื้นที่อำเภอ พาน เวียงป่าเป้า รวมจำนวน 75 คน โดยมีนายปกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวอาจารี หวายคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และตัวแทนองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ครูในพื้นที่อำเภอ แม่สรวย ป่าแดด แม่ลาว รวมจำนวน 72 คน โดยมีนายปกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวอาจารี หวายคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และตัวแทนองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน-ภาพ/ลัดดาวรรณ-ข่าว)

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และบุคลากรของ สพฐ. โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

Read more