คณะกรรมการฯ เรียงลำดับโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน เพื่อสรุปของบประมาณจาก สพฐ. ต่อไป มี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 ก.ค.2563

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนธารทองวิยา(ป่ารวก) อ.พาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงเรียนบัวสลีวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว ตามมาตรการที่ สพฐ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว (อาจินต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ก.ต.ป.น. สรุปผลงานเก่า-วางแผนงานใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) โดยมีวาระสำคัญคือสรุปผลการจัดการศึกาาของปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และวางแผนงานพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ที่ปรึกษาฯ สพฐ. ทำบุญผ้าป่า-มอบเสาธง-เปิดหอประชุมอินศรีไกร โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

– นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองอาคารอเนกประสงค์ ทำพิธีเปิด “หอประชุมอินศรีไกร” และมอบเสาธง ให้โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว โดยมีมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.2563

Read more

เตรียมมาตรการป้องกัน COVID-19 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 146 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise เรื่อง “การเตรียมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกพา จังหวัดเซียงราย” โดยได้ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาบทบาทสมมุติที่ 2” หากพบผู้มีอาการสงสัย” วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อ.เมือง จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

บำเพ็ญกุศลศพอาจารย์สมัคร เต็มคำ

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางหรีด-ฟังสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์สมัคร เต็มคำ อายุ 71 ปี บิดาของ ว่าที่ พ.ต.ธวัชชัย เต็มคำ ผอ.โรงเรียนบ้านจำคาวตอง เป็นณ บ้านเลขที่ 192 หมู่ 15 บ้านสันตะเคียน ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา และจะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.2563 นี้ ณ สุสานบ้านสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เวลา 14.00 น.

Read more

คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานดีเด่น คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับจังหวัดเชียงราย และระดับประเทศ (ทีม ปชส./ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผุ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาต 30 โรงเรียนประจำพักนอน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาตให้เป็นโรงเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2/2563 จากการที่คณะกรรมการทั้ง 7 สายได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดที่พักนอนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 30 โรงเรียน ขณะนี้กำลังพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนที่จะประกาศเป็นโรงเรียนประจำพักนอนต่อไป เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ปฐมนิเทศ video conference นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู นักจิตวิทยาโรงเรียน ร่วมการประชุมทางไกล video conference “การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 

Read more