ติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนดีของชุมชน

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต2 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพิ้นที่โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พ.ศ.2564-2568 แนะนำแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ และการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผอ.โรงเรียนสันกลางวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

เสวนา KM การพัฒนาหลักสูตรและเสวนาภัยพิบัติท้องถิ่น​ฯ

– ดร.ณัฏฐ​กันย์​ ใจก​ั​นทา​ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน​และบรรยายพิเศษ​ KM การพัฒนาหลักสูตรและเสวนาภัยพิบัติท้องถิ่น​ฯ​ เมื่อวันที่ 23​ ก.พ.​ 2564 ณ ​โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

ม.ราชภัฏเชียงราย อบรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียน พร้อมมอบสื่อฯ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีมอบสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 44 โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ผู้บริหารฯ-ครู รวมพลังต่อต้านการทุจริต

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

– วันที่ 17-19 ก.พ.2564 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ นางลัดดาวรรณ ไพเชษฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนส่วนบญโญอุปถัมภ์ จ.ลำพูน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 17 ก.พ.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมหารือข้อราชการต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more