ศูนย์ฯวาวี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

– ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี พร้อมผู้บริหารฯในศูนย์ฯ ร่วมมอบของสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 ให้กับนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมรับพรปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย วันอังคารที่ 5 ม.ค.2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ประภาวรินทร์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สมาคมฯครูแม่สรวย มอบงิน 44,550 บาท ช่วยครอบครัวครูจารุณีย์ เตจา

– ในนามโรงเรียน​อนุบาล​แม่สรวย​ขอขอบคุณท่าน นายกสมาคม​ผู้ประกอบวิชาชีพ​ครู​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ และบุคลากร​ทางการศึกษา​อำเภอ​แม่สรวย ดร.สุทัด จันทะ​สินธุ์​ และท่าน ผอ.ยุพิน จันทะสินธุ์​ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล​ สพป.เชียงราย​ เขต​ 2​ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน​อำเภอ​แม่สรวย​ และศูนย์เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ห้วย​ไคร้​ ที่ร่วมวางพวงหรีด​เคารพ​ศพ คุณ​ครู​จารุณี​ย์​ เต​จา​ พร้อมทั้งมอบเงินฌาปนกิจ​ของสมาคมฯจำนวน 44,550 บาทให้กับครอบครัว​ครูจารุณี​ย์ ขอขอบคุณ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​อำเภอ​แม่สรวย​ทุกท่าน มา ณ โอาสนี้ (สิทธิโชค/ภาพ-ข่าว)

Read more

วางหรีดศพครูจารุณีย์ เตจา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

– ดร.เอก กนกพิชญ์กุล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าส้าน อ.พาน จ.เชียงราย ตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.เชียงราย เขต 2 นำสมาชิกสมาคมฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณครูจารุณีย์ เตจา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย และจะจัดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย (ดร.เอก/ภาพ-ข่าว)

Read more

Bic Clenning Day ป้องกัน COVID 19 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

– โรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกัน COVID19 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดโรงเรียนป้องกันโดวิด 19 ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
#โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาโรงเรียนดี (มีคุณภาพ)ของชุมชน)

Read more

Bic Clenning Day ป้องกัน COVID 19 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

– นายกิตติทัติ บุญศรี ผอ.โรงเรียนศรีโพธิืเงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ขอขอบคุณเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่สนับสนุนรถน้ำในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และกำจัดละอองฝุ่น PM2.5 ภายในบริเวณโรงเรียนตามนโยบายของ สพป.เชียงราย เขต 2 (กิตติทัติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

บุญเฮ้าส์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือนักเรีนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

– ดร.สมพร ดร.โรเบิร์ท บุญเฮ้าส์ บริจาคหนังสือ เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และรองเท้า ให้กับห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในฐานผู้บริหารคณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนห้วยหินลาดในขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณสุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ (ดุสิตพร/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศติดตาม CR2-ACTS Model โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศน.สพป.เชียงราย เขต 2 มานิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน CR2 ACTS Model และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศติดตาม CR2-ACTS Model โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศน.สพป.เชียงราย เขต 2 มานิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน CR2 ACTS Model และการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more