ประเมินผลการปฎิบัติงานฯ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะได้มาตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผม

– โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผมชายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพในอนาคตข้างหน้า ฝึกสอนโดยอาจารย์จากร้านนัมเบอร์วัน บ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

คุณพ่อมูล ศรีอายุ เสียชีวิตแล้ว

– ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพ่อมูล ศรีอายุ พ่อบุญธรรมของคุณครูมณี กันธิยะ ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ณ วัดปางอ่าย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more

พ่อครูอิ่นแก้ว แสงสุวรรณ เสียชีวิตแล้ว

– วันที่ 21 ก.พ 2564 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ่อครูอิ่นแก้ว แสงสุวรรณ ที่เสียชีวิตแล้ว เป็นบิดาของคุณครูบุญคุ้ม แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ณ บ้านศรีสุพรรณ ต.ประตูป่า จ.ลำพูน (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศติดตามโครงงานโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

– วันศุกร์ที่19 ก.พ.2564 นิเทศเยี่ยมชมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมตามโมเดล4+6 ได้อย่างชัดเจน มีคุณธรรมเป้าหมาย 4 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี บางโครงงานได้เพิ่มคุณธรรมอีก 2 คุณธรรม คือ ความมีจิตอาสา และความพอเพียง โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต (CG Fund)ด้วย มีโครงงานคุณธรรมที่โดดเด่นได้แก่โครงงานลูกเสือคุณธรรม โครงงานครูดีศรีห้วยน้ำขุ่น โครงงานห้องเรียนคนดี,โครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี มีกิจกรรมฝึกอาชีพฝึกคุณธรรมอีก 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทำขนม กิจกรรมท ไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมถักผ้าชนเผ่า กิจกรรมทำกระเป๋า กิจกรรมปั้นอิฐ ที่โดดเด่นประทับใจ คือโครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล 3 โครงงาน เน้นความซื่อสัตย์สุจริต นำเสนอประกอบท่าเต้น “โตงเตง โตงเว้า” น่ารักมากครับ (สนิท/ภาพ-ข่าว)

Read more

สโมสรโรตารี มอบอุปกรณ์ไอทีให้โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

– นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ทีวีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Router TP-Ling มูลค่า 131,000 บาท สนับสนุนงบประมาณโดย – Rotary club of Marchan – Rotary club of Washington DC – Rotary club of Edmonds daybreakers SE Asia foundation (นรินทร์โชติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเหมืองง่า

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกรจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมทีมงานฯ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้แนะนำและช่วยส่งเสริมที่สนับร่วมรับคณะการประเมินจาก นักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. เป็นประสบการณ์ที่คณะครูนักเรียน ได้รับจากท่าน และคณะการประเมิน มีนายธาดา ยาวังเสน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแดง พร้อมทีมงานของคณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ส่งต่อให้นายเนติวิทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จงเชียงราย ดำเนินงานต่อไปด้วยความเคารพ จากภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 (ธาดา/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไอแคร์

– วันที่ 17 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. นายพิษณุกร แก้วนาค ผอ.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา นายสมศักดิ์ ศรีวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ครูกีรภัทร กันทา ได้นำนักเรียนไปรับทุนจากมูลนิธิไอแคร์ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง และอะไหล่จักรยาน ผ้าหม่นอนสำหรับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนของเรา จำนวน 80 ชุดเพื่อลดภาระผู้ปกครอง ในการชื้อถุงนอนให้แก่ลูกที่จะมาเรียนชั้น อนุบาล เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

– ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนเพชรดำรง ประเภท 2 (นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ในแต่ละระดับชั้น) และประเภทที่ 3 (นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่มสาระในแต่ละระดับชั้น) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ หอประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ธนากร/ภาพ-ข่าว)

Read more

คุณพ่อเฮือน โพธิปันรังษี อายุ 86 ปี เสียชีวิตแล้ว

– ด้วยคุณพ่อเฮือน โพธิปันรังษี อายุ 86 ปี เสียชีวิตด้วยวัยชรา เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 เป็นบิดาของนายทักษิณ โพธิปันรังษี นักการภารโรง โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่บ้านเลขที่ 77 บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 ก่อนถึงโรงเรียนบ้านสันก้างปลาขวามือ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ธนาธร/ภาพ-ข่าว)

Read more