มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบของขวัญให้นร.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

– เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบของขวัญ ผ้าห่ม ขนม ตุ๊กตา ให้แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียง ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง ได้เข้าประเมินโรงเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯอำเภอป่าแดด ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมงาน “วันครู ครั้งที่ 66” ปี 2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ในกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 66 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้คำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” และคำขวัญของสำนักงานคุรุสภา ที่ว่า “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” โดยนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนมาก เช่น รางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลคุรุสดุดี รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

พ่อยืน สันกว๊าน อายุ 83 ปี เสียชีวิตแล้ว

ด้วยคุณพ่อยืน สันกว๊าน อายุ 83 ปี เสียชีวิตแล้ว เป็นคุณพ่อของ ดร.ชัย สันกว๊าน ผอ.โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน จ.เชียงราย ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสางเหนือ ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันศุกร์ที่ 14 ม.ค.2565 เวลา 14.00 น. ณ ฌาปนสถานบ้านสางใต้ ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

Read more

ทำบุญโรงเรียนร่องธารวิทยา เป็นสิริมงคลรับปีใหม่

– นางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย จัดงานทำบุญตักบาตรข้าารอาหารแห้ง พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน มีกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more

คุณแม่เป็ง ชัยบัวคำ อายุ 80 ปี เสียชีวิตแล้ว ฌาปนกิจศพพรุ่งนี้

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมวางหรีดและเงินทำบุญ ศพคุณแม่เป็ง ชัยบัวคำ อายุ 80 ปี ที่เสียชีวิตวันก่อน เป็นคุณแม่ของพ่อกำนันมานพ ชัยบัวคำ มีกำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซอยเทศบาลป่าแดด 17 หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สุสานเทศบาลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงรายวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรมทุกคืน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. ทำพิธีทางศาสนา เวลา 12.30 น เคลื่อนศพไปสู่สุสานเทศบาลป่าแดด เวลา 14.00 น ประชุมเพลิงศพ ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความนับถือ พ่อกำนันมานพ แม่กำนันนงคราญช้ยบัวคำ บุตร เจ้าภาพ (สัญญา/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวดญ.รัตติกร จะอู

– ผอ.ภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และคณะ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวดญ.รัตติกร จะอู นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัย มีสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนร่วมรับทุนด้วย เมื่อหลายวันก่อน (อุดร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ปี

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ปี ร่วมประเมินฯ นายดุสิตพร คำเมือง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ดุสิตพร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมอาลัยช่างจัดสวนเสียชีวิตแล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน และนายเอกณัฏ เมืองมูล พนง.ขับรถ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพนายกิตติเชษฐ์ ไชยวรรณรัตน์ ช่างจัดสวน ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันก่อน (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more