คณะกรรมการกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฯ ปี 2565

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาการจัดสรรการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ได้เข้าตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างและความสำคัญจำเป็น ความขาดแคลน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสำหรับปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (จ.ส.อ.สมจิตร/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดกีฬานักเรียนปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฯห้วยไคร้

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่ขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ วันที่ 17 พ.ย.2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เอนก/ภาพ-ข่าว)

Read more

ไฟไหม้บ้านนักเรียนโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

– นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รายงานว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ ด.ช.อัศวิน มีสุข นักเรียนโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ซึ่งเพลิงได้เผาไหม้ทำลายบ้านและทรัพย์สินทั้งหลัง สาเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ และได้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบแล้ว (เชวงศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

พายุฝนลมแรงทำโรงอาหารโรงเรียนแม่ตะละวิทยาเสียหาย

– นายรชฏ อิ่นคำ ผอ.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย เช้าวันที่ 30 ต.ค.2563 ในพื้นที่มีลมแรงและฝนตกหนักตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้อาคารสถานที่โรงเรียนได้รับความเสียหาย โครงสร้างโรงอาหารเกิดการทรุดและเอียงผิดแบบจากเดิม เกิดจากลมแรง การรับน้ำหนักจากกระเบื้องและโครงสร้างเป็นไม้ที่โรงเรียนสร้างเองและใช้งานมากว่า 20 ปี ผนังดินเกิดการพังทลาย ด้านหลังอาคารเรียนมัธยม ทางโรงเรียนจะทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง (รชฏ/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้มานิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและให้กำลังใจคณะครู โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 (ประเสริฐ/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านสัน

– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

– ในนามตัวแทนของโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต้องขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์วรลักษณ์ จันทร์เนตร ที่ได้มาให้การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเรียนร่วม วิทยาการคำนวณ การอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 เวลา 13.30-16.00 น. ในครั้งนี้ (วีระศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านสัน ทำบุญครบรอบ 63 ปี

– ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดพิธีทำบุญครบรอบ 63 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียน มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดเสาธงโรงเรียน พิธียกพระสีวลี เพื่อประดิษฐานหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศึกษานิเทศก์ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านดินดำ

– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้เข้ามานิเทศ กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านดินดำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ทางโรงเรียนบ้านดินดำ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านดินดำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ดำริ/ภาพ-ข่าว)

Read more