ติดตั้งโซล่าเซลล์ 220v “เพื่อโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า”

– นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ ผอ.บ้านแม่โมงเย้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมระดมทรัพยากรต่างๆ ที่ยื่นมือให้การช่วยเหลือน้อง “เพื่อโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า” ปิดบัญชีโครงการด้วยงบประมาณ 110,000 บาท ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์พลังไฟฟ้า 220v ให้กับอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาความจำเป็นและความขาดแคลน ด้วยเมตตาของหลวงตาอาสา เตชธโรม ประธานโครงการ ฯ “เพื่อโรงเรียนแม่โมงเย้า” ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (พิมพ์พิชชา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ต้นไม้ใหญ่หักล้มทับหอพักนักเรียนบ้านผาแดงหลวง

– นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้แจ้งรายงานความเสียหาย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563 เวลาประมาณ 13.20 น. เกิดลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับหลังคาหอพักนักเรียนได้รับความเสียหาย จึงรายงานให้ทราบเบื้องต้น (รักษ์ชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี ร่วมต่อสู้เพื่อองค์กรวิชาชีพครู

– เด็กๆ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลอมดวงใจจัดกิจกรรมใส่เสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ และพับนกสีขาวเพื่อแสดงออกถึงการเชิดชูความหมายของเสรีภาพ สันติภาพ และภราดรภาพ ที่ทุกคนโหยหา มีจุดยืนเคียงข้างจิตวิญญาณของผู้นำองค์กรครูในการออกแถลงการณ์ ของสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สคท.) และองค์กรเครือข่าย ตลอดไป เราไม่ทำ เราไม่สู้ จะให้ใครมาทำแทนเรา หรือจะยอมให้เขาทำลายวิชาชีพครู ใหัหลุดพ้นจากการเป็นวิชาชั้นสูง วิชาชีพควบคุม ไม่มีสภาวิชาชีพอีกต่อไปเหมือนในอดีต และในปัจจุบันที่โดนควบคุมโดยคำสั่ง คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘ และ ๑๙/๒๕๖๐ คงเป็นสภาวิชาชีพเดียวในโลกที่ไม่มีตัวแทนวิชาชีพอยู่ในคณะแม้แต่คนเดียว..???

Read more

โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เตรียมเปิดสอนว่ายน้ำ

– นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เห็นชอบการเปิดสอนทักษะชีวิต (ว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ (สันต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านดงมะดะ ชนะเลิศกีฬาเปตองหญิง อบจ.เชียงราย

– ส.อ.สมจิตร หวายคำ ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาเปตอง อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชาย และทีมหญิง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผลการแข่งขันทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับที่ 2 และทีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โดยมีนายไกรช าติ อินต๊ะรัตน์ เป็นผู้ควบคุม และผู้ฝึกสอน (ส.อ.สมจิตร/ภาพ-ข่าว)

Read more

มอบห้องน้ำ-เครื่องกรองน้ำ ให้โรงเรียนดีที่ปลายดอย

– นายจักริน เมืองใจหล้า ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว(โรงเรียนดีที่ปลายดอย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต แบบ Active Learning มีทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สรวย มูลนิธิกู้ภัยแสงแก้ว และขอขอบคุณนายโสภณ ฐานันดร นายก อบต.เจดีย์หลวง สโมสรโรตารี่แม่จัน ได้ส่งมอบห้องน้ำนักเรียนจำนวน 4 ห้อง เครื่องกรองน้ำชุดใหญ่ รวมมูลค่า 216,000 บาท ให้ไว้กับทางโรงเรียน ณ หอประชุมอินศรีไกร โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว(โรงเรียนดีที่ปลายดอย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (จักริน/ภาพ-ข่าว)

Read more

กิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” วัดต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

– นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิด “งานอำเภอยิ้ม” โดยมีนายนวภัทร หมื่นองค์ ผอ.โรงเรียนบ้านต้นยาง นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม “งานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ วัดต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (นวภัทร/ภาพ-ข่าว)

Read more

3 ตัวอย่างโรงเรียนที่ทำ TSC คลิปสั้น

3 ตัวอย่างโรงเรียนที่ทำ TSC คลิปสั้น ได้ตรงโจทย์ ตามที่ สพฐ. กำหนดให้ขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 ในการทำกิจกรรมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

Read more

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านต้นยาง

– นายนวภัทร หมื่นองค์ ผอ.โรงเรียนบ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ต้อนรับนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 (นวภัทร/ภาพ-ข่าว)

Read more

อ.กตปน.ศูนย์ฯ อ.ป่าแดด ติดตามคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษา

– นายถวิล สุริยะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังวิทยา ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามฯ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า โรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2563 (กันติทัติ/ภาพ-ข่าว)

Read more