สมาคมฯครูอำเภอป่าแดดประชุมครูทุกโรงเรียน

– ประชุมสมาคมฯครูอำเภอป่าแดดทุกโรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอป่าแดด ณ โรงเรียนบ้านวังวิทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดดร่วมกัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรมครูนอกประจำการอำเภอเวียงป่าเป้ามอบทุนการศึกษา

– ชมรมครูและข้าราชการนอกประจำการอำเภอเวียงป่าเป้า มอบทุนการศึกษาการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลเวียง จำนวน 5 โรงเรียน 20 ทุนๆละ 1,000.-บาท รวม 20,000 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ตามโครงการมอบทุนการศึกษา 100 ทุน 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ขอขอบคุณพ่อครูแม่ครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง (ชูชาติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดเทอมใหม่หลายโรงเรียนเตรียมพร้อมอย่างดี

– การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นี้ ทางนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 2 เป็นกำลังใจให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นทุกประการ และขอให้การเปิดเทอมวันแรกเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข ตามมาตรการทั้ง 7 ข้อ

Read more

ลมกระโชกแรง ทำหลังคา-เพดานอาคารเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าเสียหาย

– ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ว่าเมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 8 พ.ค.2566 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้เพดานและหลังคาอาคารเรียนอนุบาล และเพดานอาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ได้รับความเสียหาย และได้ทำหนังสือรายงานสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อตรวจสอบซ่อมแซมต่อไปเรียบร้อยแล้ว (ฐิตินันท์/ภาพ-ข่าว)

Read more

เยาวชนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายอำนวย จอมใจ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ.แม่ลาว ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ณ วัดบุญเรือง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย 2 นายสันต์ คำมะนาม ที่ปรึกษา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายเอก กนกพิชญ์กุล ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น นางพิมพ์รดา ธิป้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากร สพป.เชียงราย 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) จากเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) สาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้อาคารห้องประชุมเกิดความเสียหายบางส่วน เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ถูกไฟใหม่เสียหายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนายกิตติธร หล้าปิมปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) และคณะครู ร่วมให้ข้อมูล (ภาพ-ข่าว/เทวิกา)

Read more

ผ้าป่าสร้างห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

– ขบวนช่างฟ้อนตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย นำผ้าป่าสามัคคี “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง” ของท่านเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 ทอดถวาย ณ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

Thai PBS ถ่ายทำสารคดีวิถีชีวิตอิสานในโรงเรียนบ้านวังวิทยา

ขอชื่นชมทีมงานคุณภาพผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านวังวิทยา สุดยอดครับ ครูบุณยภัทร สมเพชร (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา/ภาพ-ข่าว)

Read more