ประกาศโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา ในระดับประถมศึกษา

Read more

โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 4 ราย สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more

โรงเรียนบ้านหนองผำ รับสมัครครูเอกทั่วไป-ปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท

โรงเรียนบ้านหนองผำ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป-ปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ถึงวันที่ 29 พ.ค.2563 นี้ ครูอ้อ ชัยรัตน์ โทร 0812310609 ธุรการ โทร 0947327735

Read more

โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูผู้สอน 5 วิชาเอก เงินเดือน 7,000 บาท

โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เปิดรับสมัคร 5 วิชาเอก วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสุขศึกษา-พลศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา รับจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท สมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) (ศิริชนก/รายงาน)

Read more

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท

– ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,000 บาท ต่อเดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 –16.00 น. โทร.053656399 , ครูสุรินทร์ สุวิชัย 0821945418 ธุรการ 0857102043

Read more

โรงเรียนบ้านกล้วย รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา 7,000 บ./ด.

– ประกาศโรงเรียนบ้านกล้วย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00–15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0835792792 (งานธุรการ) 0636677872 (ครูกรกนก กรฐิติปัญญา) หรือ นายจำนง ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย โทร 0801277965

Read more

โรงเรียนบ้านโป่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา

– ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ตามลําดับที่ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

Read more

โรงเรียนบ้านโป่ง ร่าง TOR โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) 4 ห้องเรียน

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more