โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้า

Read more

โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครครูคณิต-ภาษาไทย 1 อัตรา

– ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน ด้วย โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน อัตราค่าจ้างรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053656428

Read more

โรงเรียนบ้านป่าตึง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท/เดือน

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก เรื่อง มาตรการก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือนักเรียนกักตัว 14 วันก่อนเข้าเรียน

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา ในระดับประถมศึกษา

Read more

โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 4 ราย สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more