จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.ฯ นำผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน ร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.2563 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน-ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว)

Read more

จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือบ้านห้วยทรายขาว

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสา พัฒนาค่ายลูกเสือ” ครั้งที่ 1/2563 ขอขอบคุณ ความร่วมมือจาก ผอ.รร.บ้านโป่งแดง ผอ.รร.บ้านป่าบง ผอ.รร.บ้านสันก้างปลา และคุณครู นำลูกเสือ เนตรนารี พร้อมนักการภารโรง รร.เจริญเมืองวิทยา รร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) รร.สันกลางวิทยา และสำนักงานเขตฯ ร่วมพัฒนา ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน บ้านห้วยทรายขาว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางพิมพ์รดา ธิป้อ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2) บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (ลัดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกกคนในสำนักงานเขต ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม รวม 4,088 บาท แด่พระครูสุวัฒนธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.–วันเข้าพรรษา 3 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.-วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี 2563 วันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต-ต้านการคอรัปชั่น-ลดใช้ถุงพลาสติก-คัดแยกขยะ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะชาวสพป.เชียงราย เขต 2 ทบทวนเรื่องราชการสำคัญจากผอ.กลุ่มฯ และถ่ายภาพหมู่กิจกรรรม่วมกันเป็นอันที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.20 น ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

รณรงค์งดใช้แก้วน้ำพลาสติกเพื่อลดขยะมูลฝอย

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัด งดใช้แก้วน้ำพลาสติก หันมาใช้แก้วน้ำที่ล้างและน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ ห้อประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นคณะทำงานร่วมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19–25 มิถุนายน 2563 (ศิริพร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมกิจกรรมกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมถือป้ายรณรงค์ “เราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” โดยมีนางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา พร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมด้วย ณ โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (อาจินต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

เตรียมคัดเลือกห้องทำงาน-ผอ.กลุ่ม-จนท.-ลูกจ้างดีเด่น 

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องทำงานดีเด่น-ผอ.กลุ่มดีเด่น-เจ้าหน้าที่ดีเด่น และลูกจ้างดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 เป็นการพิจารณาหาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศรับสมัครได้ (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more