บุคลากรเขต 2 รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขต ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และจับรางวัลผู้โชคดีประจำเทศกาลตรุษจีน และวาเลนไทน์ วันที่ 11 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

บุคลากรเขต 2 ทำบุญตักบาตร-มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขต ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และจับรางวัลผู้โชคดีประจำเทศกาลตรุษจีน และวาเลนไทน์ วันที่ 11 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ต้นเดือน วันที่ 1 ก.พ.2564 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 ม.ค.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

8 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทำ MOU การปฏิบัติงานฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชีแจงแนวทางการดำเนินงาน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ให้กับ นายศิวะนาถ ประสาวะถา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายเนติวิทย์ วิชา ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า นายพิษณุ อินมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายวิชัย ติม้า ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง น.ส.ฐิตินันท์ ไชยลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก นายกิตติธร หล้าปิมมา ผอ.โรงเรียนริมวัง1 นายสมภพ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า น.ส.อัจฉรา อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2563 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

Bic Clenning Day ป้องกัน COVID 19

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรม Bic Clenning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน และสำนักงานเขต พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างพื้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (CVID 19) พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

ปิดกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอป่าแดด

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมทีมชมรมตะกร้อ สพป.เชียงราย เขต 2 นำโดยนายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ กัปตันทีม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอป่าแดด เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 2 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (อาทิตย์/ภาพ-ข่าว)

Read more

เลือกอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เขตแม่ลาว

– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ในเขตอำเภอแม่ลาว ได้ทยอยกันมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครเป็นอนุกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เขตอำเภอแม่ลาว ซึ่งมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายประภาส ขนาดใหญ่ หมายเลข 2 นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สพป.เชียงราย เขต 2 และหลังจากปิดหีบบัตรแล้ว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 196 คน มาใชัสิทธิ์ 154 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ 42 คน และจะนำไปนับคะแนนที่หน่วยนับคะแนน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด คาดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ในค่ำคืนนี้

Read more