ประชุมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน จัดระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย.2563 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไชด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2563

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการชุดที่ 8 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อค่ำวันที่ 12 ส.ค.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่งหลังน้ำลดแล้ว

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำทีมจิตอาสา ผู้บริหารในศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า มี ผอ.มานพ เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน มอบน้ำดื่มช่วยเหลือและให้กำลังใจ

Read more

จิตอาสาพัฒนา 2 โรงเรียนหลังน้ำลด

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำทีมจิตอาสา ผู้บริหารในศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้าสาขันหอม) อ.เวียงป่าเป้า ผอ.มานพ เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน มอบน้ำดื่มช่วยเหลือและให้กำลังใจ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.ฯ นำผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน ร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.2563 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน-ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว)

Read more

จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือบ้านห้วยทรายขาว

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสา พัฒนาค่ายลูกเสือ” ครั้งที่ 1/2563 ขอขอบคุณ ความร่วมมือจาก ผอ.รร.บ้านโป่งแดง ผอ.รร.บ้านป่าบง ผอ.รร.บ้านสันก้างปลา และคุณครู นำลูกเสือ เนตรนารี พร้อมนักการภารโรง รร.เจริญเมืองวิทยา รร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) รร.สันกลางวิทยา และสำนักงานเขตฯ ร่วมพัฒนา ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน บ้านห้วยทรายขาว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางพิมพ์รดา ธิป้อ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2) บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (ลัดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกกคนในสำนักงานเขต ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม รวม 4,088 บาท แด่พระครูสุวัฒนธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.–วันเข้าพรรษา 3 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี สพฐ.-วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี 2563 วันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต-ต้านการคอรัปชั่น-ลดใช้ถุงพลาสติก-คัดแยกขยะ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะชาวสพป.เชียงราย เขต 2 ทบทวนเรื่องราชการสำคัญจากผอ.กลุ่มฯ และถ่ายภาพหมู่กิจกรรรม่วมกันเป็นอันที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.20 น ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more