ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 ก.ย.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 และประชุมหารือข้อราชการต่อ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียง เขต 2

Read more

ค.อ.ท.ดันสภาเร่งพิจารณาร่าง กม.แก้คำสั่ง หน.คสช.19/60 ก่อนถก กม.ศึกษาชาติ

ค.อ.ท.ดันสภาเร่งพิจารณาร่าง กม.แก้คำสั่ง หน.คสช.19/60 ก่อนถก กม.ศึกษาชาติ

Read more

ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

– เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ ร่วมเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.2564 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดร่องศาลา อ.แม่ลาว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการ-ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องบริวาร สังฆทาน และเงินปัจจัย จำนวน 3,802 บาท เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 แด่พระครูสุวัฒนธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ ของ สพฐ. ประจำปี 2564

โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ ของ สพฐ. ประจำปี 2564

Read more

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขต

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ลออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน และน.ส.เบญญา กำลังหาญ ร่วมถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (เอกณัฏฐ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขต

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ลออ สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน และน.ส.เบญญา กำลังหาญ ร่วมถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (เอกณัฏฐ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมส่งดวงวิญญาณนายสุเทพ ใจดี

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สันติวงค์ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ประชุมเพลิงส่งดวงวิญญาณของนายสุเทพ ใจดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช4 อายุ 58 ปี กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อน ประชุมเพลิงวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดหนองบัวเงิน อ.พาน จ.เชียงราย (มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more