ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประจำวันอังคาร

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 6/2563 โดยหารือข้อราชการเร่งด่วนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

รองไชยรัตน์ จินะราช ปฏิบัติงานที่ สพป.เชียงราย เขต 2 แล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบช่อดอกไม้แสดความยินดีต้อนรับ นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 คนใหม่ (ตำแหน่งเดิมจากผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย) พร้อมด้วยนางขวัญหทัย จินะราช(ภรรยา) ครูโรงเรียนบ้านแม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นำคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมส่งจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

รองพิสิฐ ไชยชนะ ปฏิบัติงานที่ สพป.เชียงราย เขต 1 แล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวส่งตัวนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ย้ายมารับตำแหน่งรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 อย่างเป็นทางการวันที่ 11 พ.ย.2563 โดยมีเพื่อน พี่น้อง ผู้บริหารสถานศึกษา มอบช่อดอกไม้แดงความยินดีจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1

Read more

ประชุม PLC เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ สำหรับผู้บริหารเขต และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วันอังคารที่ 10 พ.ย.2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระพุทธวิโมกข์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และให้ผอ.กลุ่มฯ พบปะแจ้งข้อราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.2563 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง-ห้วยหินลาดใน

– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเรียนร่วม วิทยาการคำนวณ การอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง และโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (จิตรสุรโชติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการชุดที่ 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เมื่อศุกร์ที่ 23 ต.ค.2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

Read more

ร่วมน้อมรำลึก ๑๒๐ ปี “สมเด็จย่า”

– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการชุดที่ 4 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย

Read more

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมถวายอาหารคาว-หวาน สักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไป

Read more

ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการชุดที่ 9 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป และวางพวงมาลาถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย และคณะกรรมการชุดที่ 10 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ในเวลา 18.00 น. (อาทิตย์-ภาพ/พรทิพา-ข่าว)

Read more