มอบทุนการศึกษา-เลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยกล้า

นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษา เครื่องใช้อุปโภค บริโภค “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” นำโดยคุณกิติกานด์ สิมะวงค์ และนางวัฒนา วรรณนา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกล้า จำนวน 66 คน และชุมชนในหมู่บ้าน เสร็จพิธีการเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน และผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

มอบทุนการศึกษายากจนพิเศษ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

– วันจันทร์ที่ 25 ม.ค.2564 นายธนากร วรากุลพิชัย ผอ.โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมคุณครูผู้รับผิดชอบทุนการศึกษา และคุณครูประจำชั้น ร่วมรับมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2-2563 รวม 18,000 บาท จำนวน 17 ราย (ธนากร/ภาพ-ข่าว)

Read more

8 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทำ MOU การปฏิบัติงานฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชีแจงแนวทางการดำเนินงาน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ให้กับ นายศิวะนาถ ประสาวะถา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายเนติวิทย์ วิชา ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า นายพิษณุ อินมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายวิชัย ติม้า ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง น.ส.ฐิตินันท์ ไชยลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก นายกิตติธร หล้าปิมมา ผอ.โรงเรียนริมวัง1 นายสมภพ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า น.ส.อัจฉรา อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2563 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกลร.ร.คุณภาพของชุมชน-ร.ร.มัธยมดี 4 มุมเมือง-ร.ร.Stand Alone คุณภาพสูง

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศฯ ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี 4 มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง วันศุเกร์ที่ 22 ม.ค.2564 วลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการในการคิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และผู้รับผิดชอบการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สร้างถนนทางม้าลายสามมิติ

– นายรชฏ อิ่นคำ ผอ.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้ก่อสร้างถนนและทางม้าลายสามมิติ (ออกแบบโดยนายอนัต์ หมื่อนถา ครูสอนวิชาศิลปะ) ในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนทุนในการสร้างในครั้งนี้ และได้ทาสีเพื่อความสวยงาม (งานประชาสัมพันธ์ 097-9180413 Banmaetala@gmail.com) (รชฏ/ภาพ-ข่าว)

Read more