เปิดสนทนาหาแนวทางยกระดับผล O-NET สาระวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 2 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

พิธีเปิดคณะทำงานการสนทนากลุ่ม O-NET โฟกัสกรุ๊ปกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-ภาษาไทย

พิธีเปิดคณะทำงานการสนทนากลุ่ม O-NET โฟกัสกรุ๊ปกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์

Read more

ที่ปรึกษา สพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย

นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมนำเสนอข้อมูล ชี้แจงการติดตามการเตรียมความพร้อมของเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมให้กับคณะผุ้ตรวจตามแบบตรวจราชการ โดยมีผู้แทนของ สพป.เชียงรายเขต 1- 4 และ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

Read more

รดน้ำดำหัวอดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชร.2 พร้อมด้วย นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกุลนันทน์ เวียงห้า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวท่านวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ อดีต ผอ.สพป.ชร.2 ที่เดินทางมาเยี่ยมห้องทำงานฯ เนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และร่วมขอพรจากท่าน เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 2 ประสบความสำเร็จก้าวสู่ความเป็นเลิศตลอดไป ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.เชียงราย เขต 2 (ธิษณามตี/ภาพ-ข่าว)

Read more