ยอดผู้มาสมัครพนักงานราชการ 5 วิชาเอกรวมล่าสุด 582 คน

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา 5 วิชาเอก 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 ก.ค.2563 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สพป.เชียงราย เขต 2 โทร.0993710873

Read more

ประชุมรับทราบมาตรการการอนุญาตนักเรียนต่างด้าว

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบมาตรการ การอนุญาตให้นักเรียนต่างด้าวเข้ามาเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคล 5 เขตเชียงราย 2 เขตพะเยา

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานทั้ง 5 เขต สพม.36+สพป.ชร. 1-4 ในวังหวัดเชียงราย และนาประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธาน 2 เขตพื้นที่ใน จ.พะเยา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) รวม 7 เขต โดยมี น.ส.พัชรี รูปวิเชตร และนางสุพัตรา สุภามณี นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 เวลา 9.00 น.และประชุมแบบแยกจังหวัด เวลา 11.00 น. (ทีมข่าวปชส.เขตพื้นที่ฯ)

Read more

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกกคนในสำนักงานเขต ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม รวม 4,088 บาท แด่พระครูสุวัฒนธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Read more

กลั่นกรอง-ตรวจสอบข้อมูล ก่อนรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA

– นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรกมารกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมรับทราบมาตรการการอนุญาตนักเรียนต่างด้าว

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบมาตรการ การอนุญาตให้นักเรียนต่างด้าวเข้ามาเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

คณะกรรมการฯ เรียงลำดับโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน เพื่อสรุปของบประมาณจาก สพฐ. ต่อไป มี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ-ข่าว)

Read more

กสศ.มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

– นายรชฏ อิ่นคำ ผอ.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมคณะครูร่วมพิธีมอบรางวัล Equity Partnership ํs School Network กระบวนการ สร้างขาย ขยายฝัน ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถาบันศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ Zen Gallert ชั้น 8 Central World

Read more