เปิด (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 18 โรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 19 โรงเรียน และนวัตกรรมด้านการบริหารระดับดีเยี่ยมร่วมเสวนาบนเวที จำนวน 3 โรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน โดยท่านประธานและคณะผู้บริหารให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศึกษาดูงาน ITA สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะ โดยมี ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ชร.2 ทั้ง 5 อำเภอ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษาดูงานการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รองฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุม สพป เพชรบูรณ์ เขต 2 ในการนี้มีคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย จัดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.2563 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 220v “เพื่อโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า”

– นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ ผอ.บ้านแม่โมงเย้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมระดมทรัพยากรต่างๆ ที่ยื่นมือให้การช่วยเหลือน้อง “เพื่อโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า” ปิดบัญชีโครงการด้วยงบประมาณ 110,000 บาท ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์พลังไฟฟ้า 220v ให้กับอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาความจำเป็นและความขาดแคลน ด้วยเมตตาของหลวงตาอาสา เตชธโรม ประธานโครงการ ฯ “เพื่อโรงเรียนแม่โมงเย้า” ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (พิมพ์พิชชา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ต้นไม้ใหญ่หักล้มทับหอพักนักเรียนบ้านผาแดงหลวง

– นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้แจ้งรายงานความเสียหาย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563 เวลาประมาณ 13.20 น. เกิดลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับหลังคาหอพักนักเรียนได้รับความเสียหาย จึงรายงานให้ทราบเบื้องต้น (รักษ์ชัย/ภาพ-ข่าว)

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี ร่วมต่อสู้เพื่อองค์กรวิชาชีพครู

– เด็กๆ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลอมดวงใจจัดกิจกรรมใส่เสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ และพับนกสีขาวเพื่อแสดงออกถึงการเชิดชูความหมายของเสรีภาพ สันติภาพ และภราดรภาพ ที่ทุกคนโหยหา มีจุดยืนเคียงข้างจิตวิญญาณของผู้นำองค์กรครูในการออกแถลงการณ์ ของสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สคท.) และองค์กรเครือข่าย ตลอดไป เราไม่ทำ เราไม่สู้ จะให้ใครมาทำแทนเรา หรือจะยอมให้เขาทำลายวิชาชีพครู ใหัหลุดพ้นจากการเป็นวิชาชั้นสูง วิชาชีพควบคุม ไม่มีสภาวิชาชีพอีกต่อไปเหมือนในอดีต และในปัจจุบันที่โดนควบคุมโดยคำสั่ง คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘ และ ๑๙/๒๕๖๐ คงเป็นสภาวิชาชีพเดียวในโลกที่ไม่มีตัวแทนวิชาชีพอยู่ในคณะแม้แต่คนเดียว..???

Read more

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

– นายจตุรงค์ เทสมุทร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ องแม่สรวย จ.เชียงราย นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และนางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มาประเมินเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรลักษณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

สรุปผลดำเนินงานฯ ฟัง-พูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

– นายวิชา สมบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารฟังและพูดภาษาไทย สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.2563 ณ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เตรียมเปิดสอนว่ายน้ำ

– นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เห็นชอบการเปิดสอนทักษะชีวิต (ว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ (สันต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

– นายจตุรงค์ เทสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และนายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่16 ก.ย.2563 ณ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรลักษณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more