นิติกรสพม.น่าน ศึกษาดูงาน นิติกรสพป.เชียงราย เขต 2

– นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมต้อนรับ สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสนฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 (สุภาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับพระราชทาน จำนวน 117 คน

Read more

ตรวจสอบระบบ DLTV โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย

ทีมงานจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมตรวจสอบระบบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านปางอ้อย (ศูนย์ฯแม่พริกศรีถ้อย) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมใช้การจัดการสอนไม่ได้บางชั้น โดยมีนายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ น้อยหมอ ศึกษานิเทศก์ นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน น.ส.เบญญา กำลังหาญ จนท.ธุรการ นายวิวัฒน์ ทิพเนตร ลูกจ้างประจำ และนายมงคล ปงรังษี พนักงานขับรถ ร่วมตรวจสอบแก้ไขให้ความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ จานรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และโทรทัศน์ เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 10 ม.ค.2566 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่

น.ส.กิตติญา โยสุดใจ(เอิน) ภูมิลำเนา บ้านทุ่งพญาหมี ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เคยปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

Read more

พนักงานพิมพ์ดีดคนใหม่

นายศิรวิชญ์ ใจหาญ(เก๋ง) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเรียง(พลอย) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2565

Read more

เยี่ยมสถานที่สมัครสรรหาพนักงานราชการ

– วันนี้เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา 3 วันที่ ผ่านมามีผู้สมัครรวมทยอยมาสมัคร รวมทั้งสิ้น 146 คน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

ต้อนรับนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 คนใหม่

– นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2565 แล้ว และต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียราย เขต 2

Read more

ผอ.บุญล้อม โสภาพรม มอบหลักคิดการทำงานให้กับพวกเราชาวเชียงราย เขต 2

ผอ.บุญล้อม โสภาพรม มอบหลักคิดการทำงานให้กับพวกเราชาวเชียงราย เขต 2 ผมตั้งใจที่จะมาทำงานให้ทุกคนมีความสุข ตั้งใจทำงานกับพวกเรา (เป็นผู้นำองค์กรไปสู่เป้าหมายกับพวกเรา) นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้ สิ่งสำคัญคือ ให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียว “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ตลอดไป” มีความสุข มีรอยยิ้ม มีความรัก ตามเจตนารมณ์ที่ผมได้ให้ไว้กับพวกเรา

Read more