อบรมโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน

– วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณท่าน ผอ.จรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน ขอบคุณท่านธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี และท่านประธานได้มอบดอกไม้แบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมทั้งแนะนำศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน 142 คน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร.2 (หัสดิน-ภาพ/พรทิพา-ข่าว)

Read more

ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลากทำรั้วโรงเรียนบ้านท่ามะโอเสียหาย

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมดูความเสียหายของสภาพโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ที่เมื่อคืนวาน เวลา 23.00 น. โดยประมาณมี มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ทำรั้วทางด้านทิศตะวันตก บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับลำน้ำห้วยแม่ส้าน ถูกกระแสน้ำพัดทำให้เกิดรั้วพังเสียหายไปจำนวน 20 ช่อง และรั้วตาข่าย 4 ช่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 60,000 บาท นายชัชวาล ปัญญาชัย ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้รายงานสถานการณ์ ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเป็นการเบื้องต้น (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดน่าน- วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งฯ ของนายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.น่าน และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งฯ นางสุพรรณิการ์ ผาลา(อุดม) ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ณ สพป.น่าน เขต 1 (มงคล-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

Read more

ประชุม 37 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร่วมประเมิน (ITA Online)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 37 โรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร.ร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยาคว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ

– ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ให้นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บางเสาธง จ.สมุทปราการ (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมทางไกลฯส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกมัธยมศึกษา

– วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญสึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษารดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพทธิวงศ์วิทยา โรงเรียนพระปริยุติธรรม แผนกมัธยมศึกษา วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในภาคเช้า ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ปปช.จ.เชียงราย อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสพป.เชียงราย เขต 2

– วันที่ 4 ส.ค.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.ชร 2 ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทำที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต โดยมีนายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย จัดระหว่างวันที่ 4-5 ส.ค.2565 นี้ ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำข้าราชการในสังกัดถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงจิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณอาคาร 1 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more