ผอ.เขต เปิดอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหวหลังใหม่

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญอาคารเรียน พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 5,646,000 บาท โดยเริ่มการก่สร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ระหว่างการก่อสร้างทางโรงเรียนได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการส่งมอบงานทุกงวดเป็นไปตามระเบียบราชการทุกประการ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เปิดใช้อาคารเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอาคารเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียน คนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการ ทำกิจกรรมต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันเตรียมงานอาคารเรียน จึงขอขอบคุณคณะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

ประชุมทางไกล ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชื้แจงแนวทางการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) MOE SAFETY CENTER ด้วยระบบ ZOOM ทางไกล ให้กับ 142 โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย มอบของขวัญให้นร.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

– เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบของขวัญ ผ้าห่ม ขนม ตุ๊กตา ให้แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียง ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง ได้เข้าประเมินโรงเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ศูนย์ฯอำเภอป่าแดด ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

Read more

ประชุมทางไกล การติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการ eMENSCR

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมทางไกล รับทราบปฏิทินการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more