ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนปูแกง(อินทรา

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ”

Read more