01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
+ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
+ กิจกรรมเขตพื้นที่ 
+ ประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน 
+ กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด 
+ ประกาศเขตพื้นที่
+ ภารกิจผู้บริหารเขต
08 Q&A
09 Social Network 
+ กลุ่มอำนวยการ
+ กลุ่มนโยบายและแผน
+ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
+ลุ่มพัฒนาครูฯ
+ หน่วยตรวจสอบภายใน
+ กลุ่มกฏหมายและคดี

+ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
+ กลุ่มนิทเศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
+ แอร์เรียทูโพส
+ นิเทศออนไลน์

+ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
+ สนง.ลูกเสือ สพป เชียงราย เขต 2

หัวข้อกระทู้จากเว็บบอร์ด สพป.เชียงราย 2

RSS ข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการ

Link ที่น่าสนใจ